Uitkering stopgezet

Heb jij bericht gekregen dat jouw uitkering stopgezet zal worden of is dit zelfs al gebeurd? Dat is natuurlijk heel vervelend, want de meeste mensen die van uitkeringen gebruik maken, doen dit niet voor hun lol. Je wilt dan ook graag zo snel mogelijk hier verandering in zien, als dat mogelijk is. Want wat moet je anders, hoe moet jij je huur, hypotheek, gas, licht en andere vaste lasten anders betalen? Daarom is het altijd aan te raden een bezwaarschrift in te dienen op het moment dat jouw uitkering stopgezet is en dit volgens jou niet terecht is. Natuurlijk zijn er ook heel legitieme redenen waarom uitkeringen gestopt worden, bijvoorbeeld als je werk gevonden hebt of om een andere reden opeens over veel meer geld kunt beschikken. Als jij jezelf kunt bedruipen, dan is bijvoorbeeld de bijstand voor jou natuurlijk niet meer nodig en mag je hier gewoon geen beroep meer op doen. Maar is jouw uitkering stopgezet zonder dat er sprake is van een stijging van jouw inkomsten of jouw financiën? Dan is bezwaar aantekenen echt aan te raden, zodat er nog eens naar het besluit gekeken kan worden.

Bezwaar als uitkering stopgezet is

Nu is het natuurlijk zo dat het voor velen niet zo eenvoudig is om een bezwaarschrift te schrijven op het moment dat de uitkering stopgezet is. De brieven die je krijgt vanwege zulke besluiten, staan over het algemeen vol met ambtelijke taal, wat voor veel mensen gewoonweg niet te doorgronden is. Zowel hoger- als lageropgeleiden kunnen hier moeite mee hebben. Aan de ene kant vanwege het taalgebruik, maar ook gewoon omdat jij je al in een kwetsbare situatie bevindt. Je kent de regelgeving niet goed genoeg om te weten of een besluit wel of niet gerechtvaardigd is en dan moet je ook nog je door de taal heen worstelen. Dat maakt dat veel mensen, als hun uitkering stopgezet wordt, gewoon geen idee hebben wat te doen. Ze willen misschien wel bezwaren indienen, maar weten niet hoe dit aan te pakken. Wat moet je nu in je brief zetten? Hoe kun je duidelijk maken dat het onterecht is, als jou misschien zelf niet eens precies duidelijk is wat de reden van de stopzetting is? Sommige mensen hebben gelukkig vrienden of familie die hen hierbij kunnen helpen, maar anderen hebben niet zoveel geluk. Wat kunnen zij dan doen als hun uitkering stopgezet is?

Meerbijstand.nl

Voor die mensen is er de hulp van Meerbijstand.nl. Zij kunnen jou helpen op het moment dat jouw uitkering stopgezet is, met het sturen van een gedegen bezwaarschrift. Zij hebben ervaring hiermee en weten dan ook hoe belangrijk het is om binnen zes weken te reageren. Dat geldt niet alleen bij een stopzetting, maar ook bij:

  • geweigerde aanvragen
  • terugvorderingen
  • boetes of andere maatregelen

Zij weten precies wat er in dergelijke situaties ondernomen moet worden om de beslissing terug te kunnen laten draaien. Of nu jouw uitkering stopgezet is of dat jouw aanvraag geweigerd is, je een terugvordering of een boete hebt gekregen, als je denkt dat het onterecht is, is het altijd raadzaam om hun hulp in te schakelen. Hun deskundige advocaten hebben dagelijks met dergelijke zaken te maken, dus het is voor hen echt dagelijkse kost. Je kunt op hun site gewoon een formulier invullen, waarna zij contact met jou opnemen. Vaak hebben zij aan een kopie van de beslissing al genoeg om stappen te kunnen zetten. Denk jij dat het onterecht is dat jouw uitkering stopgezet is? Laat het er niet bij zitten, maar schakel de hulp van Meerbijstand.nl in!

Reageren is niet mogelijk