Russisch vertalen voor onze partnerstad

In Nederland zijn er vele stedenbanden met internationale plaatsen en steden en wij hebben met onze stad een internationale band, ook wel jumelage genoemd, met een stad in Rusland. Dit is een bijzondere band en dit heeft onder andere te maken met de band die Rusland historisch gezien heeft met Nederland. Omdat we dit extra willen benadrukken hebben we ervoor gekozen om historische documenten openbaar te maken en correspondentie te laten vertalen vanuit het Russisch naar het Nederlands, maar ook Nederlandse documenten naar het Russisch te vertalen. Vooral dit laatste was een enorm grote wens vanuit de partnerstad die wij hebben in Rusland, omdat wij al goede contacten hebben met A-Linea Translations als vertaler voor de documenten die wij hebben laten vertalen naar het Nederlands. A-Linea Translations biedt vertaal en tolkdiensten aan via a-lineatranslations.nl en we hebben naast het Russisch vertalen ook al eerder de tolkdiensten benut toen enkele hoogwaardigheidsbekleders uit onze partnerstad naar Nederland kwamen. Zo zijn zij ook vertrouwd geraakt met A-Linea Translations en hebben zij alle vertrouwen dat de Nederlandstalige historische documenten naar het Russisch vertalen geen enkel probleem oplevert.

Naar het Russisch vertalen voor beide steden

De historische documenten die wij naar het Russisch laten vertalen zijn erg divers. Het gaat hierbij om:

  • De documenten met de bevestiging van de partnerschap
  • Correspondentie die ongeveer een eeuw geleden plaatsvond
  • Dagboekfragmenten van enkele belangrijke figuren
  • Een huwelijksakte van een in Nederland voltrokken huwelijk
  • Handelsverdragen en overeenkomsten uit het verleden

Vrijwel alle documenten die we hebben kunnen ontdekken laten we naar het Russisch vertalen om zo onze partnerstad in Rusland van alle juiste informatie te voorzien. Daar ter plekke is inmiddels ook een klein museum opgericht waar dit soort documenten tentoongesteld worden. De originele documenten in het Nederlands of Engels worden getoond met een Russische vertaling en wij hebben van alle Russischtalige documenten een Nederlandstalige vertaling. We overwegen in ons stadhuis een expositieruimte in te richten waar we ook dit soort dingen voor het publiek tentoon kunnen stellen.

Vertaling van de hedendaagse correspondentie

We hebben reeds jaren goed contact met de hoogwaardigheidsbekleders en enkele ambtenaren die in Rusland in de partnerstad aan dit project met ons samenwerken. Enkelen van hen zijn de Engelse taal machtig en met hen kunnen we aardig goed communiceren over de voortgang van het project. Toch is het voor veel zaken belangrijk dat we precies duidelijk maken wat we willen bereiken en welke doelen we stellen binnen deze samenwerking en daarom laten we ook regelmatig onze e-mailcorrespondentie met deze mensen in het Russisch vertalen. Dit zijn vaak korte berichten die niet heel veel voeten in aarde hebben of misschien net een A4 beslaan met wat diepgaandere informatie. Het naar Russisch vertalen van deze correspondentie kost niet heel veel tijd en is ook niet heel erg kostbaar. Het levert daarnaast veel efficiƫntie op en daardoor maken we zelfs tijdwinst in het project en verdienen we dus eigenlijk de kosten van het naar het Russisch vertalen van teksten automatisch weer terug. Er is bij geen van beide steden twijfel over de intenties, de doelen en de verantwoordelijkheden en dat is mede dankzij de heldere vertalingen die A-Linea Translations voor ons verzorgt. Regelmatig wordt ook deze dienstverlening door onze partnerstad in Rusland ingeschakeld om teksten in het Russisch te vertalen naar het Nederlands. We zijn blij dat ook zij de weg naar A-Linea Translations daarin hebben gevonden, want door die betrokkenheid bij het hele project worden de vertalingen ook alleen nog maar beter. Wij zijn erg blij met deze dienstverlening voor het vertalen van Russische documenten en zullen nog veelvuldig deze dienstverlening blijven afnemen.

Reageren is niet mogelijk