OSINT tools

De Anti Crime Academy biedt onder meer de Open Source Intelligence (OSINT) modules die u introduceren in de OSINT tools. Aan de hand van deze methodiek leert u criminaliteit op diverse niveaus op te sporen, te volgen en te monitoren. Steeds meer spelen kennis en inlichtingen een cruciale rol bij het behoud van de veiligheid en bestrijden van de criminaliteit. Op deze manier wordt getracht de bedreigingen te onderscheppen en risico’s te beperken in de samenleving. Aan de hand van de OSINT tools, software, informatiebronnen en een database worden inlichtingen verzameld over personen, netwerken, organisaties die betrokken of mogelijke betrokken zijn bij criminele activiteiten. Op meerdere niveaus kan bestudeerd worden hoe de OSINT tools in praktijk te brengen. Afhankelijk van uw niveau start u een van de modules die zich verdiepen in Open Source Intelligence. Welk niveau voor u van toepassing is, is afhankelijk van uw al genoten opleidingen en werkervaringen.

OSINT tools, een gedegen inlichtingenmethodiek

Wanneer u er naar streeft om de samenleving nationaal en internationaal veiliger te maken en u wilt hierbij mee gaan met de hedendaagse technologieën op digitaal gebied, dan zijn de opleidingen over de OSINT tools zeker aan te raden. De volgende onderdelen worden aangeboden door de Anti Crime Academy:

  • OSINT module 1
  • OSINT module 2
  • OSINT module 3
  • Technical OSINT Training

Deze opleidingen gaan verder dan alleen het internet opspeuren naar informatie, maar u leert een uitgebreide inlichtingenmethodiek en strategie die aansluit bij de Virtual OSINT Investigation Machine. Hiermee bent u straks in staat om de meest verborgen en actuele inlichtingen en informatie te achterhalen en deze zorgvuldig en systematisch te verzamelen, ordenen en rapporteren. Met behulp van de OSINT tools bent u in staat zeldzame informatie te verzamelen over:

  • Personen
  • Bedrijven, nationaal en internationaal
  • Organisatie of activiteiten ter ondersteuning van een strafrechtelijk of civielrechtelijk onderzoek
  • Bedrijfsmatige belangen
  • Internationale Openbare Orde en Veiligheid

Na de training over de OSINT tools kunt u zowel zelfstandig als in teamverband digitaal een onderzoek verrichten om de benodigde inlichtingen te verzamelen. Meestal gaat het hier om personen, bedrijven, organisaties en netwerken die u vervolgens moet blijven volgen, monitoren en aansluitende activiteiten te plannen. Hierbij houdt u onder meer de financiële integriteit, nevenactiviteiten, gebeurtenissen, verblijf-of vestigingsplaatsen, (wan)prestaties en assets van deze bronnen in de gaten. U kunt uw kennis over de OSINT tools zo breed en verdiepend maken als u zelf wenst. Voor te stellen is dat u voor sommige opleidingen liever werkervaring opbouwt. Op anti-crime-academy.nl staat uitgebreid beschreven wat de inhoud van de module is en in welke vorm deze wordt aangeboden.

Een erkende certificering

De modules van de OSINT tools opleiding bij de Anti Crime Academy zijn onderdeel van de erkende opleiding Registered Open Source Intelligence Analyst®. Dit is een bekende registeropleiding geheel getoetst en geaccrediteerd door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs. U kunt er dus zeker van zijn dat u met het doorlopen van deze modules een goede opleiding op zaak heeft en over gedegen kennis beschikt als het om OSINT tools en het opsporen van inlichtingen betreffende de veiligheid en criminaliteit, zowel op nationaal als internationaal niveau. Digitalisering maakt steeds meer onderdeel uit van de criminaliteit. Het streven is criminele activiteiten voor te zijn en daarvoor is een kwalitatieve opleiding noodzakelijk. Des te meer reden voor de Anti Crime Academy om gecertificeerde trainingen aan te bieden. Wilt u zich meer in zetten voor de veiligheid en criminaliteitsbestrijding en bent u bereid een opleiding hiervoor te volgen? Schrijf u dan in voor een van de OSINT modules bij de Anti Crime Academy via anti-crime-academy.nl.

Reageren is niet mogelijk