De toekomst van mobiliteit

Mobiliteit heeft de wereld zoals we die nu kennen vormgegeven. Zonder vervoersmiddelen zoals boten en vliegtuigen zou de internationale economie er niet hetzelfde uitzien. En zonder vervoersmiddelen zoals auto’s en treinen zouden we niet dagelijks naar ons werk kunnen. Maar zo ingrijpend als mobiliteit ons leven heeft veranderd, zo ingrijpend verandert mobiliteit nu zelf.

Nieuwe technologische ontwikkelingen en nijpende milieuproblematieken zorgen ervoor dat mobiliteit in zijn huidige vorm niet langer houdbaar is. Er moet iets veranderen. Op het gebied van duurzaamheid en slimheid, maar ook op het gebied van flexibiliteit. Op dit moment staan we dan ook aan de vooravond van een nieuw tijdperk op het gebied van mobiliteitsoplossingen.

Slimme mobiliteit voor optimale veiligheid

Dat tijdperk wordt ingeluid door slimme mobiliteit, een mobiliteitsvorm die streeft naar een optimale efficiëntie en veiligheid. Nederlanders pakken niet langer alleen de auto naar hun werk, maar combineren dit met het openbaar vervoer en werken ook regelmatig thuis of op andere locaties. Apps en websites bieden steeds vaker een totaaloverzicht van verschillende reismogelijkheden.

Wie toch de auto wil pakken, doet dit in de toekomst in zijn eigen Connected Car. Deze wagen is continu verbonden met het internet en biedt daarom een schat aan aanvullende functionaliteiten ten opzichte van een reguliere auto. Zo krijgt de bestuurder onder meer extra informatie over zijn locatie, brandstofgebruik, rijgedrag, storingen en gebeurtenissen op de weg.

Duurzame mobiliteit voor schone leefomgeving

Tegelijktijdig met slimme mobiliteit neemt ook de duurzame mobiliteit een hoge vlucht. Mede dankzij vanuit de overheid gestimuleerde fiscale regelingen wordt het Nederlandse wagenpark steeds groener. Denk hierbij bijvoorbeeld niet alleen aan elektrische en hybride auto’s, maar ook aan de e-bike die steeds vaker wordt ingezet in het woon-werkverkeer.

Een andere opvallende trend die past binnen deze duurzaamheidsontwikkeling is het afnemende formaat van veel vervoersmiddelen. Auto’s en motoren worden kleiner, net als stadsbussen en andere voertuigen. Ondernemers in de mobiliteitssector hebben daarnaast een steeds grotere aanbod op het gebied van duurzame vervoersmiddelen.

Flexibele mobiliteit voor hoog gebruiksgemak

In een maatschappij waar geijkte patronen steeds vaker doorbroken worden, ontstaat er een toenemende behoefte aan flexibele mobiliteitsoplossingen. De auto wordt in steeds mindere mate gezien als statussymbool, waardoor autobezit afneemt en steeds meer mensen kiezen voor oplossingen zoals deelauto’s.

Gebruik wordt duidelijk belangrijker dan bezit. En gemak wordt belangrijker dan formaat. Op de website van Ruract lees je alles over producten en diensten die jij niet alleen zelf kunt gebruiken, maar ook kunt delen met anderen om jullie mobiliteit efficiënter te maken en reistijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Reageren is niet mogelijk